• Brit-Helen Rossemyrer med i FAU og lærer i Sola kommune, sønnen Henrik (7) går på Malmheim skule. Hun ser gjerne at familier kan ta ungene ut av skolen for å reise på ferie, men ikke for lenge og ikke for ofte. Carina Johansen

- Det burde være mulig å ta ut ungene, men ikke hvert år

Aftenbladet har snakket med FAU-ledere om hva de mener bør være praksis når det gjelder skolepermisjoner i grunnskolen.