• Kjell Ursin-Smith fra Hinna Park Utvikling avbildet under presentasjonen av Hinna Parks Jåttåvågen-planer. Omtalen av Hinna Park-saken utløste blant annet politiske reaksjoner om "lekkasjer" fra forhandlingsutvalget. Nå skal kjørereglene justeres. Lars Idar Waage

Endrer regel om stengte dører

Hinna Park-omtalen opprørte et taushetsbelagt eiendomsutvalg, men lekkasjejakten ender ikke med straffeforfølgelse.