Kartlegg sjøbotn for ferjekabel

Sjøbotnen mellom Sand og Ropeid blir no undersøkt med tanke på om det vil vera råd å leggja ein ferjekabel mellom dei to stadene.