Får beholde penger til kirkesenter

Høyland menighet kan likevel beholde det gamle kirkefondet for seg selv. Det gir startkapital til et planlagt tilbygg for menigheten.