Tørre kirkegårder ga telefonstorm

Først 15. mai skulle vannet til kommunens kirkegårder åpnes. Årsak: Frykt for nattefrost. Galskap, det er sommer, mente folk og kastet seg over telefonen.