Sikker framtid i Sandnes Garn

Sandnes Garn er Nordens mest moderne garnfabrikk. En bedrift å satse på, sier markedssjef Turid Fossum.