Ims bar fanen

At politikere slenger med kjeften, er ikke uvanlig. At kjappe løfter resulterer i fanebæring, er derimot mer sjelden.