Oljeutslipp kan true oppdrett og sjøfugl

Oljen som lekker ut fra det havarerte skipet «Green Ålesund» nord for Haugesund, kan true sjøfugl og oppdrettsanlegg. Lørdag vil det bli vurdert å pumpe ut olje fra skipet.