Skifjellet uten snø

Heller ikke i fjellet er terrenget kledd i hvitt. I Sirdal ligger det kun spredte flekker med snø.