• Jan Erik Søndeland, nestleder i Stavanger Venstre, vil ha nye regler mot at politikere som ryker uklar med partiet sitt, likevel får beholde vervene sine i lokalpolitikken. Stein Halvor Jupskås

- Uavhengige politikere er et demokratisk problem

Nestleder i Stavanger Venstre, Jan Erik Søndeland, mener at folk som melder seg ut av sine partier også må miste sine politiske verv. Bakgrunnen er at det blir stadig flere uavhengige representanter i Stavanger bystyre og i fylkestinget.