• Fylkesmannen har motsegn til ny atkomstveg til bustadområdet Kvithei.

Fylkesmannen kritisk til Kvithei grunna veg

Fylkesmannen har motsegn til ny atkomstveg til bustadområdet Kvithei.