Barnehage i Stavanger opptil dobbelt så dyrt

Barnehagesatser for enkelte inntekts— grupper i Sandnes er bare halvparten av satsene i Stavanger. Snart kan det bli omvendt for noen grupper.