Skulestreik for sykkelveg

12 skulebarn frå ni familiar langs Grødalandsvegen vert haldne heime frå skulen to dagar. No er tida inne for sykkelveg, meiner foreldra.