• HRS Sør-Norge har hatt en kraftig økning i sine aktiviteter de siste årene.

HRS frykter dårligere redningstilbud