Med hodet i roboten

I Porsgrunn er det direktøren som skaffer sykehuset moderne utstyr. Da Vinci-robot sørger for kortere sykehusopphold og mindre smerte for pasientene.