• Jonas Haarr Friestad

Bomringen stenger høsten 2012

Bomstyret på Nord-Jæren har overhodet ikke diskutert å bruke dagens bomstasjoner til rushtidsbompenger.