– Røyking på stasjonsområdet er bare brudd på interne rutiner