Mektig kystlandskap

I 2005 ble 54 kvadrat— kilometer av den ytre kystsonen i Flekkefjord vernet.