• Tor Inge Jøssang

Ryfylke inn i nevro-kampen

Ordførerne i Ryfylke er bekymret over planene om å flytte all nevrokirurgisk virksomhet til Bergen.