• Fredrik Refvem

Tasta- beboere frykter hastverk

— Vi må få politikerne til å stanse opp og vente med en Tasta-løsning. En skisse vedtatt av dagens bystyre vil gi sterke føringer videre, mener Arnt Heikki Steinbakk.