• Foto: Kystatlas

Fortsatt kritisk etter mc-ulykke