Øygard tømmes helt i mars

Fra mars blir Øygard ungdomsskole helt stengt i halvannet år. Sang og sløyd med salig tilsnitt blir trolig en del av skolehverdagen i den perioden.