Rådmannen sette foten ned

Då Hå-kyrkja ville søkja Husbanken om rentekompensasjon for lån til nytt orgel på Nærbø, nekta råd— mannen å skriva under søknaden.