Berre i Nederland er det tettare mellom husdyra

Finnøy har høgast husdyrtetthet i Norge. Berre i Nederland er det tettare med husdyr i Europa.