- Regjeringen må ta ansvar for vei

— Lokalpolitikerne føler presset når det skrives og debatteres om et sprengt veinett og lange køer. Men det er staten som eier veien og nå må regjeringen ta ansvar.