Sola-oberst til Afghanistan for å lede Kabul-flyplassen

Oberst Nils Frøisland på Sola flystasjon reiser i dag til Afghanistan for å overta ledelse og drift av Kabul International Airport.