• Erik Holsvik

Soknepresten er glad i «De fattiges plass»

Tusenårsstedet i lys, indisk granitt er det første Georg Tumyr ser når han stiger ut av Domkirken. Den er svært vakker, synes han. Og viktig. Plassen bør bli et sted for ettertanke og protest, mener soknepresten.