Mistrøstig Monopol-avstemning

Sandnes havner trolig utenfor når gatene i spillet Monopol byttes ut med norske byer.