• Uenigheter på tinget om hvor mye bloting som må til for å hindre at folk dør i viking. Her «Torvald fra Riska», spilt av Ivar Berentsen og «Bjørn fra Lauvås» spilt av Torgeir Skjelaaen. (Foto: Tomas Alf Larsen)

Et sus av vikingtid