• Hjørdis Halleland Mikalsen

Kartlegg reisevanane på Finnøy