12 prosent av tiltalte i voldtektssaker ble dømt

I voldtektssaker er frifinnelsesprosenten svært høy. Og fremdeles spiller oppførselen til en kvinne før en voldtekt en viktig rolle når skyldspørsmål avgjøres.