Sportsdrillere tryller med staven

Sportsdrillklubben Sandnes og omegn er en av flere spennende fritidsaktiviteter som starter opp for barn og ungdom nå i høst. Kampen om treningstid i haller og gymsaler er imidlertid stor, og ikke alle får tilbud om treningstid.