Skanska skadefri i tre år

Fokus på HMS har gitt gode resultater for Skanska i Stavanger. Alle ansatte fikk kake og heder.