Lavblokker, parkanlegg og nye butikker i Bekkfaret