Stort apparat i gang på Jæren hvis fugleinfluensa påvises