• Hans E.H. Jacobsen

I Heibergs fotspor

Sju rypekyllinger støkker opp foran bena våre. Heldigvis er det ikke jakt før i midten av september.