Kraftig økning i søppelmengdene

Nå vokser søppelberget fortere enn økonomien, og det er spesielt næringslivet som har skylden.