Næringslivstoppar likar forslaget

Inge Brigt Aarbakke, Ståle Kyllingstad og Tore Christiansen kastar seg nå inn i samanslåingsdebatten. Meir effektiv transport og billigare industritomter !er nokre av gevinstane dei framhevar.