Stopper byggeprosjekter, håper på prisnedgang

Bankene stiller strengere krav til utbyggere av næringseiendommer. Usikkerheten gjør at flere byggeprosjekter blir lagt på is.