• Jonas Haarr Friestad

– Tvilsom regnemåte fra Diesen