Foreldre har klagerett i skolen

Skolene i Sandnes og Sola kommuner må få nye rutiner for bekymringsmeldinger om mobbing, vold og diskriminering.