• Knut S. Vindfalllet

Hussain dømt til 21 års fengsel

Mirza Ghulam Hussain (58) er i lagmannsretten dømt til lovens strengeste straff for forsettlig drap og grove seksuelle overgrep mot unge gutter.