Ber staten om sterke grep

Flertallskameratene i Stavanger bystyre rører ikke neste års skatteanslag, selv om alle piler peker nedover.