• Heidi Hjorteland Wigestrand.

Stor skepsis mot felles skule

Dei fleste som tok ordet under folkemøtet i Marvik i går kveld var mot å slå saman fem ungdomsskular på Sand. Men to kvinner tala samanslåingas sak.