Sterke advarsler fra leger

Legene ved øyeavdelingen til Stavanger Universitetssjukehus opplever stadig flere skader etter lek med Plumbo-liknende produkter..