Lange bensinkøer i Egersund

Tankbiler i Egersund har travle tider med å fylle opp bensinpumpene.