2,8 millioner flere bussreiser

Billettsystemet til Kolumbus er nå innført i flere fylker. Planen er å kunne bruke samme kort uansett hvor du reiser i landet.