• Kristian Jacobsen

EU bremser for rabatt i bommen

Norge må godta EU-kravet som forbyr høyere rabatt enn 13 prosent i bomstasjonene. I dag er rabattene inntil 50 prosent.