• Glenn Stangeland

Dette vil kommunen ha betalt for