Ungdom er tyggis-verstinger

Elevene på Kongsgård lar seg ikke skremme av trusler om bot og fengsel for å søple til byen.